Ένα εισιτήριο, παρακαλώ.

Μεταφράσεις
Ένα εισιτήριο, παρακαλώ. 
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close