αποικώ

Μεταφράσεις

αποικώ

emigrate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close