κ.ο.κ.

Μεταφράσεις

κ.ο.κ.

(ce'utokaθe'ksis)
συντομογραφία
και ούτω καθεξής
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close