μη ρεαλιστικός

Μεταφράσεις

μη ρεαλιστικός

غَيْرُ وَاقِعِيّ

μη ρεαλιστικός

nerealistický

μη ρεαλιστικός

urealistisk

μη ρεαλιστικός

unrealistisch

μη ρεαλιστικός

unrealistic

μη ρεαλιστικός

poco realista

μη ρεαλιστικός

epärealistinen

μη ρεαλιστικός

irréaliste

μη ρεαλιστικός

nerealističan

μη ρεαλιστικός

irrealistico

μη ρεαλιστικός

非現実的な

μη ρεαλιστικός

비현실적인

μη ρεαλιστικός

onrealistisch

μη ρεαλιστικός

urealistisk

μη ρεαλιστικός

nierealistyczny

μη ρεαλιστικός

pouco realista

μη ρεαλιστικός

нереалистичный

μη ρεαλιστικός

orealistisk

μη ρεαλιστικός

ไม่เป็นจริง

μη ρεαλιστικός

gerçeklerle bağdaşmayan

μη ρεαλιστικός

không thực tế

μη ρεαλιστικός

不现实的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close