στασιασμός

Μεταφράσεις

στασιασμός

sedition
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close