συντείνω

Μεταφράσεις

συντείνω

(si'ndino)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
έχω την τάση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close