Άγγλος

Μεταφράσεις

Άγγλος

Englishman, English

Άγγλος

inglés

Άγγλος

Anglais

Άγγλος

inglese

Άγγλος

Anglik

Άγγλος

angličtina

Άγγλος

engelsk

Άγγλος

Engländer

Άγγλος

englanti

Άγγλος

engleski

Άγγλος

英語

Άγγλος

잉글랜드 사람

Άγγλος

Engels

Άγγλος

engelsk

Άγγλος

inglês

Άγγλος

engelska

Άγγλος

ภาษาอังกฤษ

Άγγλος

İngiliz

Άγγλος

tiếng Anh

Άγγλος

英语
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close