Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών

Μεταφράσεις

Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών

Union of Soviet Socialist Republics

Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών

Союз Советских Социалистических Республик
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close