Έχει σύνδεση ίντερνετ το δωμάτιο;

Μεταφράσεις
Έχει σύνδεση ίντερνετ το δωμάτιο
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close