Έχω να δηλώσω τη νόμιμη ποσότητα καπνού

Μεταφράσεις
Έχω να δηλώσω τη νόμιμη ποσότητα καπνού 
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close