Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Μεταφράσεις

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

gross domestic product

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Produit Intérieur Brut

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Produto interno bruto
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close