Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν

Μεταφράσεις

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν

gross national product

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν

Produit National Brut
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close