Αλβανός

Μεταφράσεις

Αλβανός

Albanian

Αλβανός

Albanais

Αλβανός

Albanese

Αλβανός

Arnavut

Αλβανός

阿尔巴尼亚人

Αλβανός

أَلبَانيّ

Αλβανός

Albánec

Αλβανός

albaner

Αλβανός

Albaner

Αλβανός

albanés

Αλβανός

albaani

Αλβανός

Albanac

Αλβανός

アルバニア人

Αλβανός

알바니아 사람

Αλβανός

Albanees

Αλβανός

albaner

Αλβανός

Albańczyk

Αλβανός

albanês

Αλβανός

alban

Αλβανός

ชาวอัลเบเนี่ยน

Αλβανός

người Albania
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close