Ανταρκτική

Μεταφράσεις

Ανταρκτική

Antarctique

Ανταρκτική

Antartide

Ανταρκτική

Antarktida

Ανταρκτική

Antarktis

Ανταρκτική

Antarktik

Ανταρκτική

Antarctica

Ανταρκτική

Antártica, la Antártida

Ανταρκτική

Antarktis

Ανταρκτική

Antarktika

Ανταρκτική

南極大陸

Ανταρκτική

남극 대륙

Ανταρκτική

Antarctica

Ανταρκτική

Antarktis

Ανταρκτική

Antarktyda

Ανταρκτική

Antárctida, continente Antártico

Ανταρκτική

Антарктида

Ανταρκτική

Antarktis

Ανταρκτική

บริเวณขั้วโลกใต้

Ανταρκτική

Antarktika

Ανταρκτική

châu Nam Cực

Ανταρκτική

南极洲
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close