Ανταρκτική περιοχή

Μεταφράσεις

Ανταρκτική περιοχή

Antarktida

Ανταρκτική περιοχή

Antarktis

Ανταρκτική περιοχή

Antarktik

Ανταρκτική περιοχή

Antarctic

Ανταρκτική περιοχή

región antártica

Ανταρκτική περιοχή

Antarktis

Ανταρκτική περιοχή

Antarctique

Ανταρκτική περιοχή

Antarktik

Ανταρκτική περιοχή

Antartico

Ανταρκτική περιοχή

南極

Ανταρκτική περιοχή

남극

Ανταρκτική περιοχή

zuidpool

Ανταρκτική περιοχή

Antarktis

Ανταρκτική περιοχή

Antarktyka

Ανταρκτική περιοχή

Antártica, Antártida

Ανταρκτική περιοχή

Антарктика

Ανταρκτική περιοχή

Antarktis

Ανταρκτική περιοχή

ที่ใกล้บริเวณขั้วโลกใต้

Ανταρκτική περιοχή

Güney Kutbu

Ανταρκτική περιοχή

Nam Cực

Ανταρκτική περιοχή

南极
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close