Αντώνιος

Μεταφράσεις

Αντώνιος

Antoni, Antònia

Αντώνιος

Antonius

Αντώνιος

Anthony

Αντώνιος

Antono

Αντώνιος

Antonio

Αντώνιος

Antoine

Αντώνιος

Antonio, Antonia

Αντώνιος

Antonius

Αντώνιος

Antoon, Tony, Toon

Αντώνιος

Antoni

Αντώνιος

António

Αντώνιος

Anton, Antonija, Tonček, Tončka, Tone, Tonka
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close