Από ποια πλατφόρμα φεύγει το τρένο για ...;

Μεταφράσεις
Από ποια πλατφόρμα φεύγει το τρένο για ...; 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close