Αρμένιος

Μεταφράσεις

Αρμένιος

أَرْمِنيّ

Αρμένιος

Armén

Αρμένιος

armenier

Αρμένιος

Armenier

Αρμένιος

Armenian

Αρμένιος

armenio

Αρμένιος

armenialainen

Αρμένιος

Arménien

Αρμένιος

Armenac

Αρμένιος

armeno

Αρμένιος

アルメニア人

Αρμένιος

아르메니아 사람

Αρμένιος

Armeen

Αρμένιος

armener

Αρμένιος

Armeńczyk

Αρμένιος

arménio, armênio

Αρμένιος

армянин, армяне

Αρμένιος

armenier

Αρμένιος

ชาวอาร์มีเนีย

Αρμένιος

Ermeni

Αρμένιος

người Armenia

Αρμένιος

亚美尼亚人
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close