ατλαντικός

Μεταφράσεις

ατλαντικός

atlantique

ατλαντικός

Atlantský oceán

ατλαντικός

Atlanterhavet

ατλαντικός

Atlantik

ατλαντικός

Atlantic, Atlantic Ocean

ατλαντικός

Atlántico

ατλαντικός

Atlantti

ατλαντικός

Atlantik

ατλαντικός

Atlantico

ατλαντικός

大西洋

ατλαντικός

대서양

ατλαντικός

Atlantische Oceaan

ατλαντικός

Atlanterhavet

ατλαντικός

Atlantyk

ατλαντικός

Oceano Atlântico

ατλαντικός

Atlanten

ατλαντικός

มหาสมุทรแอตแลนติก

ατλαντικός

Atlantik

ατλαντικός

Đại Tây Dương

ατλαντικός

大西洋
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close