Αυτή είναι η σωστή πλατφόρμα απ' όπου φεύγει το τρένο για ...;

Μεταφράσεις
Αυτή είναι η σωστή πλατφόρμα απ’ όπου φεύγει το τρένο για ...; 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close