Βατικανό

Μεταφράσεις

Βατικανό

Vatican City, Vatican

Βατικανό

Vatican

Βατικανό

Vaticano

Βατικανό

Ватикан

Βατικανό

الفاتِيكان

Βατικανό

Vatikán

Βατικανό

Vatikanet

Βατικανό

Vatikan

Βατικανό

Vaticano

Βατικανό

Vatikaani

Βατικανό

Vatikan

Βατικανό

Vaticano

Βατικανό

バチカン

Βατικανό

바티칸 궁전

Βατικανό

Vaticaan

Βατικανό

Vatikanet

Βατικανό

Watykan

Βατικανό

Vatikanen

Βατικανό

สำนักวาติกันที่เป็นที่ประทับขององค์สันตะปาปาในกรุงโรม

Βατικανό

Vatikan

Βατικανό

Tòa thánh Vatican

Βατικανό

梵蒂冈
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close