Βιρμανός

Μεταφράσεις

Βιρμανός

بورْمِيّ

Βιρμανός

Barmánec

Βιρμανός

burmeser

Βιρμανός

Birmane

Βιρμανός

Burmese

Βιρμανός

birmano

Βιρμανός

burmalainen

Βιρμανός

Birman

Βιρμανός

Burmanac

Βιρμανός

birmano

Βιρμανός

ビルマ人

Βιρμανός

버마 사람

Βιρμανός

Birmaan

Βιρμανός

burmeser

Βιρμανός

Birmańczyk

Βιρμανός

birmanês

Βιρμανός

бирманец

Βιρμανός

burmes

Βιρμανός

ชาวพม่า

Βιρμανός

Burmalı

Βιρμανός

người Myanmar

Βιρμανός

缅甸人
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close