Βούδας

Μεταφράσεις

Βούδας

Buddha

Βούδας

Buddha

Βούδας

بوذا

Βούδας

Buddha

Βούδας

Buddha

Βούδας

Buda

Βούδας

Buddha

Βούδας

Bouddha

Βούδας

Buda

Βούδας

Buddha

Βούδας

仏陀

Βούδας

부처

Βούδας

Boeddha

Βούδας

Buddha

Βούδας

Budda

Βούδας

Buda

Βούδας

Будда

Βούδας

Buddha

Βούδας

พระพุทธรูป

Βούδας

Buda

Βούδας

Đức phật

Βούδας

Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close