Βοώτης

Αναζητήσεις σχετικές με Βοώτης: Μεγάλη Άρκτος
Μεταφράσεις

Βοώτης

Bover

Βοώτης

Pastýř

Βοώτης

Bjørnevogteren

Βοώτης

Bärenhüter

Βοώτης

Boötes

Βοώτης

Bovisto

Βοώτης

Boötes

Βοώτης

Karhunvartija

Βοώτης

Bouvier

Βοώτης

Volar

Βοώτης

Ökörhajcsár

Βοώτης

Boötes

Βοώτης

Boote

Βοώτης

うしかい座

Βοώτης

목동자리

Βοώτης

Bootes

Βοώτης

Jaučiaganis

Βοώτης

Ossenhoeder

Βοώτης

Wolarz

Βοώτης

Boötes

Βοώτης

Boarul

Βοώτης

Волопас

Βοώτης

Pastier

Βοώτης

Björnvaktaren

Βοώτης

กลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์

Βοώτης

Boötes

Βοώτης

Волопас

Βοώτης

牧夫座
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close