Βόρειος-Βορειοανατολικός

Μεταφράσεις

Βόρειος-Βορειοανατολικός

nord-nord-est
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close