Γνώμων

Μεταφράσεις

Γνώμων

Escaire

Γνώμων

Pravítko

Γνώμων

Vinkelmåleren

Γνώμων

Winkelmaß

Γνώμων

Norma

Γνώμων

Norma

Γνώμων

Kulmaviivoitin

Γνώμων

Règle

Γνώμων

Ravnalo

Γνώμων

Szögmérő

Γνώμων

Norma

Γνώμων

Regolo

Γνώμων

じょうぎ座

Γνώμων

직각자자리

Γνώμων

Norma

Γνώμων

Matuoklė

Γνώμων

Winkelhaak

Γνώμων

Węgielnica

Γνώμων

Norma

Γνώμων

Pravítko

Γνώμων

Vinkelhaken

Γνώμων

กลุ่มดาวไม้ฉาก

Γνώμων

Norma

Γνώμων

Косинець

Γνώμων

矩尺座
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close