Δεκέμβρης

Μεταφράσεις

Δεκέμβρης

DecemberдекабрьdecemberdiciembreDezembroProsinecדצמברDezember12월dicembreธันวาคมdécembreديسمبرDecemberДекемвриDecember (ðe'cemvris)
ουσιαστικό αρσενικό οικείο
o μήνας Δεκέμβριος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close