Δεν καταλαβαίνω

Μεταφράσεις

Δεν καταλαβαίνω

I don't understand
Δεν καταλαβαίνω 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close