Δευτερονόμιον

Αναζητήσεις σχετικές με Δευτερονόμιον: Λευιτικόν
Μεταφράσεις

Δευτερονόμιον

Deuteronomy
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close