Διεθνής Φωνητική Ένωση

Μεταφράσεις

Διεθνής Φωνητική Ένωση

International Phonetic Association

Διεθνής Φωνητική Ένωση

L'Association Phonétique Internationale
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close