Δοράς

Μεταφράσεις

Δοράς

Orada

Δοράς

Mečoun

Δοράς

Guldfisken

Δοράς

Schwertfisch

Δοράς

Dorado

Δοράς

Orfiŝo

Δοράς

Dorado

Δοράς

Kultakala

Δοράς

Dorade

Δοράς

Zlatna riba

Δοράς

Aranyhal

Δοράς

Dorado

Δοράς

かじき座

Δοράς

황새치자리

Δοράς

Dorado

Δοράς

Aukso Žuvis

Δοράς

Goudvis

Δοράς

Złota Ryba

Δοράς

Dorado

Δοράς

Mečiar

Δοράς

Svärdfisken

Δοράς

กลุ่มดาวปลากระโทงแทง

Δοράς

Dorado

Δοράς

劍魚座
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close