Δυσκολίες κατά την επικοινωνία

Μεταφράσεις
Δυσκολίες κατά την επικοινωνία 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close