Είναι πολύ απότομο;

Μεταφράσεις
Είναι πολύ απότομο; 
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close