Εβραϊκό Σάββατο

Μεταφράσεις

Εβραϊκό Σάββατο

السَّبْت

Εβραϊκό Σάββατο

sabat

Εβραϊκό Σάββατο

sabbat

Εβραϊκό Σάββατο

Sabbat

Εβραϊκό Σάββατο

Sabbath

Εβραϊκό Σάββατο

sábado judío

Εβραϊκό Σάββατο

sapatti

Εβραϊκό Σάββατο

sabbat

Εβραϊκό Σάββατο

Šabat

Εβραϊκό Σάββατο

Sabbath

Εβραϊκό Σάββατο

安息日

Εβραϊκό Σάββατο

안식일

Εβραϊκό Σάββατο

sabbat

Εβραϊκό Σάββατο

sabbat

Εβραϊκό Σάββατο

szabas

Εβραϊκό Σάββατο

Sabbath

Εβραϊκό Σάββατο

шабат

Εβραϊκό Σάββατο

sabbat

Εβραϊκό Σάββατο

วันประกอบพิธีทางศาสนาและพักผ่อนของชาวคริสต์

Εβραϊκό Σάββατο

dinlenme günü

Εβραϊκό Σάββατο

ngày Sabbath

Εβραϊκό Σάββατο

猶太教安息日
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close