Ερυθρός Σταυρός

Μεταφράσεις

Ερυθρός Σταυρός

Red Cross

Ερυθρός Σταυρός

Croix Rouge

Ερυθρός Σταυρός

الصَلِيبُ الَأحْمَر

Ερυθρός Σταυρός

Červený kříž

Ερυθρός Σταυρός

Røde Kors

Ερυθρός Σταυρός

Rotes Kreuz

Ερυθρός Σταυρός

Cruz Roja

Ερυθρός Σταυρός

Punainen Risti

Ερυθρός Σταυρός

Crveni križ

Ερυθρός Σταυρός

Croce Rossa

Ερυθρός Σταυρός

赤十字社

Ερυθρός Σταυρός

적십자

Ερυθρός Σταυρός

Rode Kruis

Ερυθρός Σταυρός

Røde Kors

Ερυθρός Σταυρός

Czerwony Krzyż

Ερυθρός Σταυρός

Cruz Vermelha

Ερυθρός Σταυρός

Красный крест

Ερυθρός Σταυρός

Röda korset

Ερυθρός Σταυρός

สภากาชาด

Ερυθρός Σταυρός

Kızılhaç

Ερυθρός Σταυρός

Hội chữ thập đỏ

Ερυθρός Σταυρός

红十字会
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close