Θα ήθελα θέση δίπλα σε παράθυρο

Μεταφράσεις
Θα ήθελα θέση δίπλα σε παράθυρο 
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close