Θα ήθελα να μεταφέρω μερικά χρήματα από την τράπεζά μου στo ...

Μεταφράσεις
Θα ήθελα να μεταφέρω μερικά χρήματα από την τράπεζά μου στo ... 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close