Θα μπορούσατε να μου δανείσετε μερικά χρήματα;

Μεταφράσεις
Θα μπορούσατε να μου δανείσετε μερικά χρήματα; 
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close