Θα πάρω το μενού a la carte

Μεταφράσεις
Θα πάρω το μενού a la carte 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close