Ιαχβέ

Μεταφράσεις

Ιαχβέ

Yahweh

Ιαχβέ

Jahve

Ιαχβέ

Yahvé
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close