Ιησούς

Μεταφράσεις

Ιησούς

Jesus

Ιησούς

Jesus

Ιησούς

يَسُوع

Ιησούς

Ježíš

Ιησούς

Jesus

Ιησούς

Jesus

Ιησούς

Jesús

Ιησούς

Jeesus

Ιησούς

Jésus

Ιησούς

Isus

Ιησούς

Gesù

Ιησούς

イエス

Ιησούς

예수

Ιησούς

Jezus

Ιησούς

Jesus

Ιησούς

Jezus

Ιησούς

Иисус

Ιησούς

Jesus

Ιησούς

พระเยซูคริสต์

Ιησούς

İsa

Ιησούς

chúa Giê-su

Ιησούς

耶稣
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close