καιρός

Μεταφράσεις

καιρός

Wetter, Zeitweather, timetiemposäätempsvrijemetempotempusorasweer, tijdpogodatempoпогодаväderthời tiếtطَقْسpočasívejr天気날씨værอากาศhava天气 (ce'ros)
ουσιαστικό αρσενικό
1. το κλίμα κάνει καλόκακό καιρό το δελτίο καιρού
2. χρόνος Περνάει ο καιρός.
μεταφορικά ξοδεύω το χρόνο μου άσκοπα
3. στιγμή Δεν είναι καιρός για αστεία.
4. εποχή στον καιρό μας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close