Καλά, ευχαριστώ

Μεταφράσεις

Καλά, ευχαριστώ

I'm fine, thank you
Καλά, ευχαριστώ 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close