καλά, ευχαριστώ

Μεταφράσεις

καλά, ευχαριστώ

I'm fine, thank you
Καλά, ευχαριστώ 
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close