Κουακέρος

Μεταφράσεις

Κουακέρος

kvaker

Κουακέρος

kvæker

Κουακέρος

Quäker

Κουακέρος

Quaker

Κουακέρος

cuáquero

Κουακέρος

kveekari

Κουακέρος

quaker

Κουακέρος

kveker

Κουακέρος

Quacchero

Κουακέρος

クエーカー

Κουακέρος

퀘이커 교도

Κουακέρος

quaker

Κουακέρος

kveker

Κουακέρος

kwakier

Κουακέρος

quacre, quaker

Κουακέρος

квакер

Κουακέρος

kväkare

Κουακέρος

นิกายหนึ่งของศาสนาคริสต์ซึ่งเคร่งมาก

Κουακέρος

Quaker mezhebinden

Κουακέρος

tín đồ Quaker

Κουακέρος

教友派信徒
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close