Κυρίες και κύριοι

Μεταφράσεις

Κυρίες και κύριοι

ladies and gentlemen

Κυρίες και κύριοι

Mesdames et Messieurs
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close