Κωνσταντίνος

Μεταφράσεις

Κωνσταντίνος

Constantine

Κωνσταντίνος

Constantino

Κωνσταντίνος

Constantin

Κωνσταντίνος

Constantinus

Κωνσταντίνος

Konstanty, Konstantyn

Κωνσταντίνος

Константин
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close