Κόραξ

Μεταφράσεις

Κόραξ

Corb

Κόραξ

Havran

Κόραξ

Ravnen

Κόραξ

Rabe

Κόραξ

Corvus

Κόραξ

Korvo

Κόραξ

Corvus

Κόραξ

Korppi

Κόραξ

Corbeau

Κόραξ

Gavran

Κόραξ

Holló

Κόραξ

Corvus

Κόραξ

Corvo

Κόραξ

からす座

Κόραξ

까마귀자리

Κόραξ

Corvus

Κόραξ

Varnas

Κόραξ

Raaf

Κόραξ

Kruk

Κόραξ

Corvus

Κόραξ

Ворон

Κόραξ

Havran

Κόραξ

กลุ่มดาวนกกา

Κόραξ

Corvus

Κόραξ

Ворон

Κόραξ

乌鸦座
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close