Μήπως έχεις να μου δανείσεις ένα στυλό;

Μεταφράσεις
Μήπως έχεις να μου δανείσεις ένα στυλό
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close