Με συγχωρείτε, ποιο είναι το λεωφορείο για ...;

Μεταφράσεις
Με συγχωρείτε, ποιο είναι το λεωφορείο για ...; 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close