Μπορείτε να επιδιορθώσετε αυτά τα παπούτσια;

Μεταφράσεις
Μπορείτε να επιδιορθώσετε αυτά τα παπούτσια; 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close